Salacgrīvas novada bibliotēka

  

Adrese: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas bibliotēka, Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads,    LV-4035

t.: 64043289
 mob.t.: 26709722

 

Darba laiks:   

 bibliotēkā - Pirmdiena – piektdiena: 11.30 - 16.00

 

Vadītāja: Arta Ragaine

ainazu.skola@salacgriva.lv  

 

Vēsture

Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā ēkā, kura uzcelta 1966. gadā

 

 

2015.gads darba rādītāji:

Bibliotēkas krājums – 4630  

Lietotāji – 94 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem- 76)

Apmeklējumi – 4304 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 - 3372)

Izsniegums – 2024

 

Bibliotekāro darbinieku skaits – 1 

Informācijas tehnoloģijas

Datori – 2, no tiem 1 lietotājiem