Salacgrīvas novada bibliotēka

Salacgrīvas vidusskolas bibliotēka

Adrese : Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
Tālrunis:64023066
Fakss: 64023061 ; skola@salacskola.lv

Vadītāja: Valentīna Kalniņa mob.t. 26484847
e-pasts: valenta12@inbox.lv

Darba laiks: darba dienās – 8.00 – 16.00
Saite uz  skolas mājas lapu www.salacskola.lv


Vēsture
Bibliotēka dibināta reizē ar Salacgrīvas vidusskolu 1921. gadā. Pašreiz bibliotēka atrodas jaunās vidusskolas ēkā, kura savu darbību uzsāka 1970. gadā.


2015. gada darba rādītāji :
Bibliotēkas krājums – 25582
Lietotāji – 536 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 - 456)
Apmeklējumi – 2537 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 - 2014)
Izsniegums – 8231(t. sk. bērniem un jauniešiem līdz 18 - 6751)
Bibliotekāro darbinieku skaits – 1 
  
Informācijas tehnoloģijas
Datori – 3, no tiem 1 lietotājiem 
Pieejams bezmaksas Wi-Fi pieslēgums