Bibliotēkas mājas lapā 33.33 33.33 %
Bibliotēkas sociālo tīklu profilos 30.56 30.56 %
Salacgrīvas novada mājas lapā 8.33 8.33 %
Afišās, kas izvietotas bibliotēkā 13.89 13.89 %
Afišās, kas izvietotas pilsētā 0.00 0.00 %
No bibliotēkas darbiniekiem 11.11 11.11 %
Izdevumā “Salacgrīvas Novada Ziņas” 0.00 0.00 %
Laikrakstā “Auseklis” 0.00 0.00 %
Nekur neuzzinu / neinteresējos 2.78 2.78 %
Kopā nobalsojuši: 36