Salacgrīvas novada bibliotēka

Jūlijs 2018
02.07.2018


Jūlijs BIBLIOTĒKĀS

Datums

Pasākums

Vieta

14.07

plkst.11:00

Dokumentālās videofilmas “Kapteinis no Kuivižiem” pirmizrāde

Salacgrīvas bibliotēkā

Jūlijs

Literatūras izstāde : “Jaunieguvumi daiļliteratūrā un nozarēs”

Tūjas bibliotēkā

Jūlijā un patstāvīgi

Nāc un iepazīsti : “Spēles – atpūtai un radošai domai”

Tūjas bibliotēkā

Jūlijā

Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas jūnijā (Latvijā)

Tūjas bibliotēkas info stends

Jūlijā

(foto arhīvs)

Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un Zinību centra notikumiem, pasākumiem 2017/2018

Tūjas bibliotēkā

Jūlijā

31.07

plkst.13:00

Vasaras fotoizstāde - stāsts “Grieķijas valdzinājums”

No Indras Ozolas ceļojuma iespaidiem;

Tikšanās ar izstādes autori un stāstījums par ceļojuma iespaidiem Grieķijā.

Tūjas bibliotēkā

Jūlija ceturtdienās

(datumi un laiks tiks precizēts)

Radoši apgūsim angļu valodu!

“Valodas spēli” bērniem no 5 gadu vecuma vadīs skolotāja Vieda Skultāne

Interesentiem zvanīt : 64032172 (Tūjas bibliotēka)

e-pasts: tujasbiblioteka@salacgriva.lv

Tūjas bibliotēkā
      Atpakaļ