Salacgrīvas novada bibliotēka

Maijs 2018
07.05.2018


Datums

Pasākums

Vieta

3.05.

plkst.14.00

Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltīta muzikāla pēcpusdiena kopā ar seno mūzikas instrumentu autoru Valteru Reiznieku

Liepupes bibliotēka

4.05.

plkst.12:00

Literāri muzikāls pasākums – Latvijas 100-gades zīmē

“Baltā galdauta svētki kopā ar Salacgrīvas kultūras nama folkloras kopu “Cielava”

Tūjas Zinību centrā

4.05.

plkst.14:00

Svinēsim 4.maija svētkus kopā!

Prāta kuStināšanas pēcpusdiena

Salacgrīvas bibliotēka

8.05.

plkst.15:00

Ceļojošās izstādes “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” atklāšana.

Salacgrīvas bibliotēkā

Maijā

Pasākums lasītāju klubiņa ,,Vārds” dalībniekiem

Ainažu bibliotēkā

Maijā

Izstādes:

4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

Ainažu bibliotēkā

Maijā

Mātes roka labos ceļos vada,

Mātes mīla skaidrus dara mūs.

                                  /V.Rūja/

13. maijs - Mātes diena

Ainažu bibliotēkā

Maijā

Bij tumsa. Svece deg. Un atkal

Es eju liels un izbrīnēts.

dzejniekam Imantam Ziedonim - 85

Ainažu bibliotēkā

Maijā

Nelabojamam pozitīvistam, lauku cilvēkam no augšas līdz apakšai

Ērikam Hānbergam - 85

Ainažu bibliotēkā

10.05.

plkst.15.30

Radošā pēcpusdiena “Naskie pirkstiņi”

Korģenes bibliotēka

16.05.

Rīta stunda bērniem Vasariņai

vārtus vērsim

Svētciema bibliotēkā

25.05.

plkst.15.00

Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

Korģenes bibliotēka

Maijā

Salacgrīvietes Kristīnes Kukas fotogrāfiju izstāde Piekrastes noskaņas.

Svētciema bibliotēkā

Maijā

Literatūras istāde dzejnieka I. Ziedoņa jubilejai ...Man tikai ziedēšana prātā

Svētciema bibliotēkā

Maijā

Tematiskā izstāde 4. Maijs- Brīvības svētki

Svētciema bibliotēkā

Maijs

Literārās izstādes veltītas jubilejās:

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot, sava laime katram pašam jāatrod...
Imantam Ziedonim - 85

Es neskriešu šim laikam līdzi, jo es jau esmu priešā...

Pēterim Liepiņam - 75

Teikšu , kā ir un stāstīšu kā bija...

Ērikam Hānbergam - 85

Liepupes bibliotēka

Maijā

Izstādes:

“Dzīvi jāņem smejot”- dzejniekam Imantam Ziedonim-85

Mātes diena

Rakstniekam publicistam Ērikam Hānbergam-85

Salacgrīvas bibliotēka

Maijā

Literatūras izstāde: “Jaunieguvumi daiļliteratūrā un nozarēs maija mēnesī”

Tūjas bibliotēka

Maijā

Bibliotēka aicina ikvienu interesentu iepazīt spēļu kolekciju “Spēles – atpūtai un radošai domai”

Tūjas bibliotēka

Maijā

Fotoizstāde “Elpas krāsa”

Izstādē eksponēti “Limbažu fotokluba” 12 dalībnieku darbi

Tūjas bibliotēkā un

 Zinību centrā

Maijā

Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas maijā (Latvijā)

Tūjas bibliotēkas

info stendā

No 25.-31.maijam

Literatūras izstāde “Ērika Hānberga dzīves kamolā -85 dzīpars”

Tūjas bibliotēkā

Maijā

13. maijs - Mātes dienai veltīta jaunākās bērnu literatūras izstāde “Māmiņ, nāc palasi man grāmatiņu”

Tūjas bibliotēkā

Maijā

Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un Zinību centra notikumiem, pasākumiem 2017/2018

Tūjas bibliotēkā

 


      Atpakaļ