Salacgrīvas novada bibliotēka

Novembris 2018
01.11.2018


 

 

Datums

Pasākums

Vieta

1.11.

plkst.17.00

Radošā darbnīca “Naskie pirkstiņi”

Korģenes bibliotēkā

3.11.

Tikšanās ar rakstnieci Annu Skaidrīti Gailīti.

Ainažu un Salacgrīvas bibliotēkās

9.11.

plkst.18.00

Pasākums “Paštaisītu saldumu parāde” (sukādes, sīrupi, paštaisītas konfektes u.c.)

Korģenes bibliotēkā

11.11.

plkst.11.00

Vidzemes 8. Patriotiskās dzejas festivāls “Mūs vieno Latvijas svētais vārds!”

Salacgrīvas kultūras

namā

Novembris

Izstāde “Dzīvi nodzīvot vajaga prast…”

Ojāram Vācietim - 85

Liepupes bibliotēka

Novembris

Izstāde “Ir svētku reize , Latvijai simts gadu - šis skaitlis svētais katram jāpiemin….”

Latvijai - 100

Liepupes bibliotēka

13.11.

plkst.10.00

Pasākums bērniem “Koncerts pelēniem un cilvēcēniem”(O.Vācietim-85)

Korģenes bibliotēkā

22.11.

plkst.17.00

Radošā darbnīca “Naskie pirkstiņi”

Korģenes bibliotēkā

30.11.

plkst.15.00

Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

Korģenes bibliotēkā

Novembrī

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas Krēslas stundas lasījumi

Salacgrīvas bibliotēkā

Novembrī

Literārās izstādes:

*“Ej un tikai sargies samīt gliemezi, 

Notraukt niedru strazda ligzdas pinumus!

Pats starp brīnumiem tu esi brīnums, Pats tu esi viens no viņiem, piemini!” (O.Vācietim-85),

*”Ir atkal novembra vidus,

Un laiku pieminam mēs,

Kad cauri tumsai, pret rītu

Bij’ piedzimt Latvijai lemts.” (I.Būmane-Lūse)

Latvijai -100.

Korģenes bibliotēkā

Novembrī

Jaunieguvumu izstāde : jaunākais nozarēs un daiļliteratūrā

Tūjas bibliotēkā

Novembrī

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā : Literatūras izstāde : Ziemeļvalstu grāmatu autori mazajiem lasītājiem.

Tūjas bibliotēkā


Novembrī

Izstādes:

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.

10. novembrī – svinam Mārtiņus!

11. novembris Lāčplēša diena - Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena.

Mana Latvija, gaismas stars,

Zibens elkonī turas...

                        /A. Skalbe/

18. novembris -  100 gadi, kopš tika dibināta Latvijas valsts!

 

Izstāde Toreiz un tagad, kura veidota no Ainažu Ugunsdzēsības muzeja krājuma materiāliem.

Ainažu bibliotēkā

Novembrī

Pasaku rīts bērnudārza Randa sagatavošanas grupas audzēkņiem

Ainažu bibliotēkā

 


      Atpakaļ