Salacgrīvas novada bibliotēka

Oktobris 2018
10.10.2018


Datums

Pasākums

Vieta

Oktobrī

Izstāde Toreiz un tagad, kura veidota no Ainažu Ugunsdzēsības muzeja krājuma materiāliem.

Ainažu bibliotēkā

24.10.

plkst.13.00

Radošā pēcpusdiena skolēniem.

Korģenes bibliotēkā

26.10.

plkst.15.00

Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

Korģenes bibliotēkā

Oktobrī

Literatūras izstādes:

* Rakstnieki -jubilāri.

*Dzīvnieki visur.

Korģenes bibliotēkā

Oktobrī

Jaunieguvumu izstāde : jaunākais nozarēs un daiļliteratūrā.

Tūjas bibliotēkā

Oktobrī

Izstāde - Dzīves māksliniekam - tēlniekam Kārlim Zālem 130

Liepupes bibliotēka

 


      Atpakaļ