Salacgrīvas novada bibliotēka

2018. gada darba rādītāji: 

 

Bibliotēkas krājums – 19 313

Lietotāji – 1742 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 583)

Apmeklējumi - 24705 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 5147)  

Izsniegums – 19868  (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 2008)

 

Bibliotekāro darbinieku skaits – 4

Pārējie darbinieki –

 

Bibliotēka izmanto starpbibliotēku abonementu (SBA). Elektroniski tiek pasūtīti dokumenti (grāmatas, žurnāli) no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, citām Latvijas bibliotēkām. 2018.gadā saņemti 79 dokumenti, izsniegti 19  dokumenti. 

 

No Rīgas Neredzīgo bibliotēkas tiek vestas „runājošās grāmatas”, kuras domātas cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

 

Salacgrīvas novada Elektroniskais kopkatalogs sākts veidot 1999.gada 2.jūlijā. 

 

Serveris - 1  

Datori – 12, no tiem 8 lietotājiem 

Printeri – 4

Skeneri – 2

Kopētāji – 3 

Multifunkcionālā iekārta - 1 

Bezmaksas Wi-Fi pieslēgums

 

Darbs ar bērniem.

Salacgrīvas novadā uzskaitīti 1149 bērni un pusaudži vecumā no 0 līdz 18 gadiem, no kuriem 583 ir bibliotēkas bērnu literatūras centra lietotāji.