Salacgrīvas novada Svētciema biblioteka

Dārza iela 26, Svētciems, Salacgrīvas novads, LV-4033
Tālr./fakss  64071721
e-pasts: svetciemabiblioteka@salacgriva.lv  svetciemabiblioteka@inbox.lv

Informācija par bibliotēkas pasākumiem: www.salacgriva.lv

Bibliotēkas vadītāja Līga Borozdina

 

Svētciema bibliotēka ir Salacgrīvas novada domes dibināta struktūrvienība ar savu domē  apstiprinātu Nolikumu un ikgadējo budžetu.


Vēsture:

 

Bibliotēkas darba laiks

 

 

pirmdienās              9:00-17:30

 

   

 

otrdienās                 9:00-17:30

 

 

trešdienās               9:00-17:30

 

 

ceturtdienās            9:00-17:30

 

 

piektdienās              9:00-17:30

 

 

sestdienās              brīvdiena


svētdienās              brīvdiena

 

 

 

Lasītava

Bērnu literatūras nodaļa

 

Bezmaksas pakalpojumi:
Datu bāzes: Letonika http://www.letonika.lv/default.aspx
Lursoft laikrakstu bibliotēka http://news.lv/library
Elektroniskā kataloga tīmekļa vietne: http://91.200.67.219/Alise/lv/home.aspx

Pakalpojumi:

 

   
 


Svētciema bibliotēkas  galvenie darba rādītāji
2016.gadā

 

 

2015.gadā

2016.gadā

+/-

Krājums (grāmatas)

7252 

 6877

-375 

Lasītāji

222 

 241

+19 

Apmeklējumi

3667 

 2668

-999

Izsniegums

5695 

 3277

-2418

Uzziņas

276

 

 

Izstādes

48 

 56

+8

Pasākumi

11 

 14

-3


Bibliotēkā abonētie laikraksti un žurnāli 2016. gadam:

N. P. K.

NOSAUKUMS

1.

Auseklis 

2.

Annas Psoholoģija 

3.

Citāda Pasaule

4.

Čaklās rokas (6x gadā)

5.

Ezis

6.

Ieva

7.

Ievas Dārzs

8.

Ievas Māja

9.

Ievas Stāsti

10.

Ievas Veselība

11.

Ilustrētā Junioriem

12.

Ilustrētā Pasaules   Vēsture

13.

Ilustrētā Zinātne

14.

Ko ārsti tev nestāsta

15.

Mājas Viesis

16.

OK!

17.

Praktiskais Latvietis

18.

Privātā Dzīve

19.

Veselība

20.

Salacgrīvas novada Ziņas