Jaunākās grāmatas

Aktualitātes

128292

2022. gada LNB lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022" ir noslēgusies!
23.03.2023


Sestdien, 18. martā, Latvijas Nacionālā bibliotēkā (LNB) notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022" svinīgais noslēguma pasākums Lielie lasīšanas svētki, kurā tika suminātas 20 tūkstošu lasītāju visaugstāk vērtētās grāmatas un to autori.

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" programma palīdz satikties grāmatām un to lasītājiem, nodrošina plašāku piekļuvi nesen izdotām grāmatām, rosina cilvēkus izteikties par lasīto un sniedz atgriezenisko saiti rakstniekiem, ilustratoriem, tulkotājiem un izdevējiem. Tā darbojas Latvijā un 67 latviešu diasporas centros 29 pasaules valstīs. Kopumā programmā pagājušajā gadā iesaistījās 852 skolas un bibliotēkas, radot labvēlīgus apstākļus lasīšanai un sarunām par grāmatām. 20100 lasītāji vecumā no 5 gadiem līdz pat sirmam vecumam sniedza rakstisku atsauksmi par izlasīto, autori ir no sirds aizkustināti par grāmatu vērtējumiem.

Lielie lasīšanas svētki šogad notika jau 20. reizi, arī LNB Bērnu literatūras centram ir apaļa jubileja – 30 gadi kopš izveidošanas 1993. gadā. Lasīšanas veicināšanas programmu īstenošana, kas tika uzsākta 2001. gadā, ir viens no svarīgākajiem centra darbības virzieniem, kas patiešām ir veicies labi, pateicoties LR Kultūras ministrijas mērķtiecīgajam finansējumam un visu iesaistīto aizrautībai un aktīvai līdzdalībai.

2022. gada "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" kolekciju veidoja 33 grāmatas no 10 izdevniecībām – "Zvaigzne ABC", "Liels un mazs", "Latvijas Mediji", "Jāņa Rozes apgāds", "Mansards", "Iddea", "Orbīta", "Omnia mea", "Aminori" un "Pētergailis". Atzītāko grāmatu vidū ir seši aizraujoši oriģinālliteratūras izdevumi un deviņi tulkojumi. Lasītāju visaugstāko novērtējumu saņēmuši jau iemīļoti rakstnieki un arī debitanti, par ko ir īpašs prieks, jo atgriezeniskā saite no lasītājiem motivē tālākai jaunradei un iedvesmo. Programmas grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, to tematika ir gan mūsdienīgi aktuāla, gan pieskaras tādām mūžīgām tēmām kā dzīvība un nāve, atbildība par saviem tuvākajiem un apkārtējo vidi, sadzīvošana un pieaugšana, tautas dzīvesziņa un mitoloģija.

Rezultāti:
5+ grupā

 • 1. vieta – Rebeka Lukošus "Nepaklausīgais vectēvs" (il. Rebeka Lukošus. Liels un mazs, 2021)
 • 2. vieta – Amēlija Žavo "Mana negantā diena" (tulk. Laura Romanovska. Latvijas Mediji, 2022)
 • 3. vieta – Juris Zvirgzdiņš "Rijīgā čūska un gudrā pele" (il. Vivianna Maria Stanislavska. Pētergailis, 2021)

9+ grupā

 • 1. vieta – Marks Uve Klings "Diena, kad ome salauza internetu" ( tulk. Signe Viška. Jāņa Rozes apgāds, 2021)
 • 2. vieta – Laura Vinogradova "Tētis un suns" (il. Ieva Maurīte. Zvaigzne ABC, 2021)
 • 3. vieta – Toms Dirgēla "Gustavs Salmiņš liek no augšas" (tulk. Dace Meiere. Latvijas Mediji, 2021)

11+ grupā

 • 1. vieta – Žaks Frīnss "Sestklasnieki neraud" (tulk. Inese Paklone, il. Edmunds Jansons. Liels un mazs, 2021)
 • 2. vieta – "Kurbads" (Guntara Godiņa apdare, il. Sindija Anča, Marika Eglīte. Zvaigzne ABC, 2022)
 • 3. vieta – Marija Parra "Glimmerdāles Tonje" (tulk. Jolanta Pētersone, il. Reinis Pētersons. Liels un mazs, 2021)

15+ grupā

 • 1. vieta – Čārlijs Makesijs "Puika, kurmis, lapsa un zirgs" (tulk. Silvija Brice. Zvaigzne ABC, 2021)
 • 2. vieta – Jennija Jēgerfelde "Stendapa karaliene" (tulk. Vizma Zaķe. Latvijas Mediji, 2021)
 • 3. vieta – Delfīne de Vigāna "No un es" (tulk. Inta Šmite. Jāņa Rozes apgāds, 2021)

Vecāku žūrija

 • 1. vieta – Tara Vestovera "Izglītotā" (tulk. Silvija Brice. Zvaigzne ABC, 2020)
 • 2. vieta – Andris Kalnozols "Kalendārs mani sauc" (Orbīta, 2020)
 • 3. vieta – Iveta Troalika "Tūlīt paliks labāk" (Mansards, 2021)

Autori bija aizkustināti, jo bija jau izlasījuši atsauksmes, ko programmas dalībnieki raksta par viņu darbiem. Rebeka Lukošus, kuras grāmata "Nepaklausīgais vectēvs" saņēma vairāk nekā 2600 sajūsminātu lasītāju vērtējumu, teica, ka grāmatas galvenā tēla prototips ir viņas vectēvs, daļa notikumu, protams, ir mākslinieciskā jaunrade.

Rakstnieks Juris Zvirgzdiņš svētku dalībniekiem atsūtītā vēstulē pauda prieku, ka viņa grāmata "Rijīgā čūska un gudrā pele" mudinājusi bērnus kārtīgi izspēlēties. Lasītāju grupa 5+ ir skaitliski vislielākā, tas priecē programmas veidotājus un dod cerību, ka daiļliteratūras lasītāju nekad netrūks.

Šogad svētkos piedalījās arī divi ārzemju rakstnieki – lietuvietis Toms Dirgēla un nīderlandietis Žaks Frīns. Toma Dirgēlas grāmata "Gustavs Salmiņš liek no augšas" aizkustināja daudzus puikas, jo galvenais tēls bija mazs zēns un viņa "sacensības" basketbola laukumā. Žaks Frīns jau otro reizi "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" pastāvēšanas vēsturē iegūst visaugstāk vērtētās grāmatas autora titulu. Grāmata "Sestklasnieki neraud", skaudrā meitenes cīņa ar slimību, raisīja līdzjūtību vairākos simtos lasītāju, kuri grāmatai piešķīra 1. vietu 11+ grupā. Autors varēja pastāstīt patieso stāstu, jo bija skolotājs klasē, par ko rakstīts grāmatā.

Grāmata "Kurbads. Latvju varoņstāsts", multimediāls darbs ar iespēju klausīties un skatīties mūziku "Skyforger" priekšnesumā, guvis patiesu atzinību lasītāju vidū kā moderna forma varoņeposam. Guntars Godiņš, pasakas pārstāsta autors, pieminēja katrai nācijai svarīgos pamattekstus, kuros reālais laiks neeksistē, bet mītiskais laiks ietver pagātni, tagadni, nākotni, un izteica atzinību grāmatas vērtētājiem, kas bija uztvēruši šo vēstījumu.

Programmas kolekcija jauniešu vecumgrupā piedāvāja Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas laureātes, franču rakstnieces Delfīnes de Vigānas grāmatu "No un es", kuras tulkotāja Inta Šmite pauda gandarījumu, ka grāmata ar tik sarežģītu problemātiku precīzi rezonējusi daudzu lasītāju sirdīs, novērtējot to, ka pasaulē vairumam cilvēku rūp citu dzīves, lai visiem būtu jumts virs galvas, sava gulta, brīvi pieejama pārtika, ūdens un siltums.

Vecāku žūrijas lielākā atzinība diviem oriģinālliteratūras autoriem. Andris Kalnozols 2. vietu ieguva par grāmatu "Kalendārs mani sauc", viņš priecājās, ka tieši Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, ceremonijas notikuma vietā, tapusi šī grāmata. Viņš pauda atbalstu grāmatām, lasīšanai un bibliotēkām, uzsverot savas dzimtās pilsētas Talsu nozīmi, romāna lappusēs vietu var skaidri atpazīt. Otra vecāku žūrijas visaugstāk vērtētā ir grāmata “Tūlīt paliks labāk”, kuras autore debitante Iveta Troalika atzina, ka visu gadu ir bijusi laimīga, redzot savu grāmatu kampaņas plakātā, bet vēl vairāk viņa priecājās par lasītāju atsauksmēm.

LR Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš pasniedza atzinības rakstu LNB Bērnu literatūras centram par daudzu gadu ieguldījumu lasīšanas veicināšanā, atzīmējot centra 30 gadu jubileju. Vislielākā pateicība tika izteikta arī Lasīšanas vēstnešiem, atzinības rakstus un grāmatu dāvinājumu saņēma aktīvākie vecāki un skolotāji, bez kuru palīdzības Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija nebūtu tik veiksmīga. Sveicām piecu vēsturisko novadu bibliotekāru nosauktos palīgus – Agnesi Vanagu no Ādažiem, Ivetu Slavīti no Bauskas, Eviju Dzvinko no Valmieras, Ingu Kaļvu-Miņinu no Rēzeknes, Tamāru Juzupu no Jaunpils. Atzinības raksti aizceļoja arī pie lasīšanas vēstnešiem ārpus Latvijas: Adrianam Kontrerasam Levantē (Spānijā), Baibai Kalniņai Vīnē (Austrijā), Aijai Zeltiņai-Kalniņai Losandželosā (ASV). Par video sveiciena sagatavošanu un atbalstu Lielajiem lasīšanas svētkiem sirsnīgs paldies Jaunzēlandes latviešiem, ko Baltā mākoņa bibliotēkā apvieno Evija Trofimova.

Svētkus atraktīvi vadīja TV personība Māris Grigalis, kurš bija iejuties lasīšanas kuģa kapteiņa lomā, muzikālo sveicienu svētku dalībniekiem bija sagatavojuši "Brāļi Grīnbergi", dažādus sitamos instrumentus virtuozi spēlēja trīs brāļi – Miķelis (12 gadi), Ansis (17 gadi) un Kārlis (20 gadi), izpildot populāru skaņdarbu pašu veidotās aranžijas. Pasākumā klātienē piedalījās ap 400 dalībnieku, kā arī tiešraidi varēja vērot LNB Facebook un YouTube kontos un LSM.lv.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas īstenošanu un Lielo lasīšanas svētku norisi atbalsta LR Kultūras ministrija, Latvijas Grāmatizdevēju asociācija un programmā iesaistītās izdevniecības, kā arī vietējās pašvaldības. Satura pilnveidošanu un organizatorisko darbu veic Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs kopā ar reģionālajām bibliotēkām un citiem atbalstītājiem.

Informāciju sagatavoja:
Silvija Tretjakova
Bērnu literatūras centra vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv
www.lasamkoks.lv

 

 https://www.lasamkoks.lv/lat/visi_jaunumi/3477-bernu-zurijas-2022-rezultati

Ielādēju...      Atpakaļ
<< Jūlijs 2024 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Vai vasara ietekmē Jūsu lasīšanas paradumus?

Jā, lasu vairāk
Jā, lasu mazāk
Nē, vasara neietekmē manu lasīšanu

Apskatīt rezultātus


 
 
Limbažu novada aktualitātes
 
 
Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts
 
Latvijas kultūras datu portāls