Jaunākās grāmatas

Aktualitātes

39752

Kafka Salacgrivas bibliotēkā
05.11.2013


2.novembrī  Salacgrīvas bibliotēkā tika atvērta mākslinieka Viļņa Heinrihsona  zīmējumu izstāde „Kafka. Zīmuļi „ Izstāde tapusi pēc vācu rakstnieka Kafkas  grāmatas „Pils „ sižeta . Pasākuma laikā literārā klubiņa „Noskaņa „dalībniekus un mākslinieka draugus  no Rīgas, Ķekavas, Ogres  bibliotekāres  iepazīstināja ar Franci Kafku.

Mazliet padalīšos arī ar Jums!

Francis Kafka  savus darbus sarakstīja  laika posmā no 1912- 1924.gadam.Kafkas darbu pamattēma ir neizprotamā, baisā pasaule, ko simbolizē birokrātiskā iekārta. Cilvēks nevar šo pasauli saprast un nespēj  tajā eksistēt. Kafkas romānus raksturo absurda lietojums – tajos dzīve būtībā ir spēle, kuras noteikumus cilvēks nezina un tāpēc nepārtraukti pārkāpj. Jebkura uzvara ir tikai šķietama. Bieži mijas detalizēti  aprakstīta reāla pasaule ar absolūti sirreāliem notikumiem. Būtiski ir tas, ka parasti vienīgais, kam notikumi liekas neparasti , ir galvenais varonis, kurš tāpēc  atrodas absolūtā atšķirtībā no citiem.

Autora darbi ir pieskaitāmi modernisma literatūrai. Savu aktualitāti tie nezaudē arī mūsdienās. Ja Kafka Jums šķiet sarežģīts, tad ne jau  tāpēc, ka esat kaut ko palaiduši garām: Kafkas teksti ir sarežģīti- nesaprotama mums un līdz galam neizzināma ir pasaule , par kuru viņš raksta. Vienīgais veids, kā saprast šo sarežģīto autoru, ir lasīt, pārlasīt un pārdomāt viņa darbus. Kafka pats ir teicis; „es neesmu literāri  ievirzīts, literatūra ir mana dzīve. Un tāda  arī paliks. ”Jāatceras fakti no autora  dzīves, ka Kafka strādāja par juristu kādā Prāgas apdrošināsānas sabiedrībā. Tādejādi  Kafkas  rakstīšanas stils mani  nepārsteidz ar savu lietišķumu, sauso , kancelejas stila valodu.

Romāns „Pils”ir nepabeigts. Grāmatā aprakstītais varonis ierodas kādā ciemā, kur gatavojas kļūt par mērnieku. Romāns noslēdzas tai pašā vietā, kur sācies, veidojot riņķa kompozīciju. Aplis-gan kā simbols, gan kā ģeometriska figūra un skaitlis nulle – savā veidā norāda uz K. pūliņu bezcerību, tiecoties uz centru – pili. K. noslēgumā septītā dienā pēc ierašanās ciemā mirst  tilta krogā no spēku izsīkuma, tikko saņēmis no pils vēsti, ka viņu atzīst par mērnieku un ļauj palikt….

Jaunās izstādes zīmējumu autors Vilnis Heinrihsons  stāstīja, izlasot grāmatu „Pils „ , iztēlē redzējis ‘vīzijas ‘, tēlus. No meitas dāvanā bija saņemts ogļu zīmuļu komplekts, kas prasījās, lai „iemēģina „. Tā tapa izstāde, kuru pasākuma dalībnieki ar interesi aplūkoja. Jāpiebilst – grāmatā nav ilustrāciju. Katrai grāmatas nodaļai veltīts viens zīmējums.  Pasākuma gaitā kopīgi pārrunājām  tekstu un pakavējāmies pie galveno varoņu  portretiem. Jāņem grāmata  rokās, tad arī visu sapratīsiet, teica mākslinieks ! Klātesošie to arī apņēmās darīt un atgriezties bibliotēkā vēlreiz , kad grāmata būs izlasīta! Pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja iepazīties arī ar citiem mākslinieka Heinrihsona darbiem dažnedažādās izpildījuma tehnikās.

Salacgrīvas bibliotēkas kolektīvs saka paldies Viļņa ģimenei par aktīvu līdzdalību pasākuma norisē! Māksliniekam vēlam daudz jaunu, radošu ideju!

Aicinam ikvienu interesentu  iepazīties ar rakstnieka Kafkas daiļradi un iegriezties Salacgrīvas bibliotēkā iepazīties ar jauno Viļņa Heinrihsona   izstādi.

Māra Apine,
Salacgrīvas bibliotēkas abonementa vadītāja


Autors: Edgars Vijups


Kafka Salacgrivas bibliotēkā - Autors: Edgars Vijups