Jaunākās grāmatas

Aktualitātes

25717

Par jūras meitu Anitu Emsi
17.08.2012


Tikšanās ar mīļu cilvēku ir gaidīts pasākums ikvienam. Tā Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkā notika saruna ar Anitu Emsi, mūspuses iedzīvotāju, bijušo bibliotekāri un tagad arī dzejnieci. Pasākums varēja notikt pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītajam  projektam Vienpadsmit zaļi soļi. Gatavojoties Vidzemes 5. Patriotiskās dzejas festivālam, kas notiks 11.novembrī Salacgrīvā, sperts kārtējais solis. 11 mēnešu garumā notiek  tikšanās ar literātiem.

Astotā soļa saimniece bija Anita Emse. Liekas, tikai nesen bibliotēkā atvērām novadnieces dzejas grāmatiņu bērniem „Dzejolīši”. Nemanot aizskrējuši divi gadi un atkal iespēja klausīties Anitas lasītos dzejoļus. Un to ir tik daudz sakrājušies ! Dzejoļu un pierakstu klades krājas kaudzītē. Pagaidām nepiepildīta ir vēlme izdot vēl kādu dzejas vai atmiņu grāmatu. Bet dzejnieces plānos nākotnē ir ierakstīta šāda doma.

Tikšanās nosaukumā „Par Dzejolīti, burtošanu un jūras meitu” slēpjas Anitas būtība. Viņa ir dabas bērns. Lielāko dzīves daļu pavadījusi Vitrupē pie jūras, kur pietika laiks sapņiem, cerībām, mīlestībai. Strādājot gan Salacgrīvas bērnu bibliotēkā, gan Lāņu skolā, izprasta bērna domāšana. Prasme ieraudzīt pasauli bērna acīm, tas nav daudziem dots. Anitai tas ir izdevies. Tāpēc bērniem domātie dzejoļi pārsteidz ar vienkāršību, savdabību. Dzejas rindās esošie vārdi ir patiesību pilni un piepildīti  ar draisku humoru un īstu apkārtnes izzināšanas iespēju.

Jūras mīlestība, tēvu zemes mīlestība ir neatņemama Anitas sastāvdaļa. Tiek krātas vērtīgas atmiņas par savu novadu, par notikumiem, kas izdzīvoti. Tā ne tikai tagadējiem Salacgrīvas bibliotekāriem, bet arī visiem pārējiem pasākuma dalībniekiem kā vēsturiska ekskursija bija lasījums dzejā par to, kā strādāja un dzīvoja  bibliotekāri gadus 40 atpakaļ.

Tikšanās ar Anitu Emsi notika tieši dienā, kad Salacgrīva atzīmēja savus pilsētsvētkus. Bibliotēkas apmeklētāji, kuri no visām svētku aktivitātēm izvēlējās bibliotēkas apmeklējumu, tiešām varēja justies gandarīti par iespēju pavadīt svētkiem atvēlētās stundas radošas personības klātbūtnē. Jo ne visiem dots talants izteikt vienkāršas lietas vārdiem, kas uzrunā, satur tik daudz mīļuma un skaistuma. Tā kā to prot Anita Emse savā dzejolī Princeses:

„Debesīs debeszils samts un zīds,
Mākoņi – kā no debesmannas;
Mākoņu kariete caur smilgām slīd....”

Vēlēsim dzejniecei jaunas radošas domas un iespēju turēt rokās nākošo dzejas grāmatu!

H.I.Podziņa
2012.08.11.A. Emse