Jaunākās grāmatas

Aktualitātes

21096

Salacgrīvas bērnu „Zaļā žūrija”
06.02.2012


Ceturtdienas pēcpusdienā Dabas aizsardzības pārvaldes Salacgrīvas birojā gaidīti viesi bija skolēni – Salacgrīvas bērnu bibliotēkas  čaklākie grāmatu lasītāji. Līdzīgi kā jau vairākus gadus Latvijas bibliotēkās darbojas „Bērnu žūrija”, Salacgrīvas bērnu bibliotēka rosinājusi  mazo lasītāju interesi literatūrai par dabu, izveidojot  īpašu bērnu „Zaļo žūriju”. Lasīšanai un vērtēšanai tika izvēlētas 20 grāmatas dažādām vecuma grupām, kurās stāstīts par dabu.  Lapsēns Vuks, lācenīte Ilzīte, ezis Nezis, kurmis Kurmuļmurmulis -  tie ir tikai daži varoņi, ar kuriem bērni varēja iepazīties izlasot „Zaļās žūrijas”grāmatas. Pēc izlasīšanas vajadzēja atbildēt uz jautājumiem anketās, nosakot interesantākās, un protams, ka neinteresantu grāmatu starp tām nebija.

Žūrijas darbs ilga piecarpus mēnešus, tāpēc bija pienācis laiks rīkot noslēguma pasākumu. Atklājot to, Salacgrīvas bērnu literatūras centra vadītāja Gunta Zeme sveica čaklākos lasītājus ar diplomiem un nelielām dāvaniņām, ko bija sarūpējusi gan bibliotēka, gan Dabas aizsardzības pārvalde. Pasākuma turpinājumā DAP Vidzemes reģionālās administrācijas darbinieki Intas Somas vadībā iepazīstināja bērnus ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un devās izzinošā „ceļojumā”, apstājoties  dažādās stacijās, kurās mācijās atpazīt meža dzīvnieku pēdas, skuju kokus un to čiekurus, dažādas putnu izskata līdzības un atšķirības un uzzināja kuri putni ir gājputni, kuri klejotāji, bet kuri – nometnieki.

Tika liktas puzles ar gliemenēm un ķērpjiem, pie viena iepazīstot to atšķirības. Īpaši interesanta izvērtās spēle par putnu barošanu, kas uzskatāmi demonstrēja to, cik grūti putniem klājas aukstajās ziemas dienās un, kas notiek, ja pārstājam putniņus barot, kad esam to darījuši iepriekš.

Pasākumam noslēdzoties skolēni atzina, ka ir uzzinājuši daudz jauna un interesanta, kā arī izmantoja izdevību iepazīties ar interaktīvo izstādi par klimata pārmaiņām.

Bet viena iecere savu piepildīšanos vēl gaida pavasara pusē, kad čaklākie lasītāji varēs doties klātienē apciemot lācenīti Ilzīti Līgatnes dabas takās.

Priecājamies, ka kopīgi  ar bērnu bibliotēkas darbiniekiem varam bērnos rosināt interesi par dabu!

Zane Rubene
DAP Vidzemes reģionālās administrācijas
valsts vides inspektoreZāļās bērnu žurijas noslēguma balle