Jaunākās grāmatas

Aktualitātes

17660

Salacgrīvas bibliotēka atkal saņem dāvinājumu no Gēteborgas
15.09.2011


Draudzīga sadarbība Salacgrīvas bibliotēkai ar Zviedrijā Gēteborgā dzīvojošajiem Lilitu un Ilgvaru Gūtmaņiem aizsākās jau daudzus gadus atpakaļ. Ik gadu trimdā dzīvojošā latviešu ģimene viesojas Latvijā un ik gadu dzimtenes apceļošanas maršrutā iekļauta Salacgrīva un Salacgrīvas bibliotēka. Vēstures apstākļu dēļ agrā jaunībā Gūtmaņi emigrēja uz Zviedriju. Dzimtenē palika radi, draugi, atmiņas. Ilgvars ir Salacgrīvas puses cilvēks, kurš tagad jau seniora vecumā kaut pāris nedēļas gadā cenšas izstaigāt sendienu takas, elpot dzimtenes jūras un priežu gaisu.

Braucot uz dzimteni – Latviju, Lilita un Ilgvars nekad neaizmirst Salacgrīvas bibliotēku. Lielākā retumu kolekcija – senas, vērtīgas grāmatas, kuras atrodamas bibliotēkas fondos ir Gūtmaņu dāvinājums savas dzimtenes bibliotēkai. Ap 1000 tādās trimdas izdevniecībās kā Zviedrijas „Daugava”, Amerikas „Astra”, Austrālijas ‘Sauleskrasts”, Dānijas „Imanta” u.c. izdoto grāmatu atceļojušas uz Salacgrīvas bibliotēku. Savu ceļu mājup atradušas arī grāmatas, kuras bija iespiestas Latvijā, bet kopā ar saviem saimniekiem devās svešumā. Te var minēt Latvijā senākos gados tik populāro izdevniecību ‘Grāmatu Draugs’, „Latvju Grāmata”, „Valters un Rapa”, „Zelta Ābele” u.c. izdotās grāmatas.

Grāmatas tiek vestas atpakaļ uz Latviju, jo tās nāk no tautiešiem, kas aizgājuši mūžībā, kur nav mantinieki vai bērni neprot latviski. Grāmatu savākšanu, iepakošanu atvešanu uz Latviju veic pats Gūtmaņu pāris.

Un tā šogad 1.septembrī Salacgrīvas bibliotēka saņēma e-pastu no Ilgvara, ka tikko uzlādēta mašīna ar 39 grāmatu kastēm un bibliotēkas grāmatām domātiem 6 plauktiem. 3.septembra pēcpusdienā pie bibliotēkas piebrauca kravas furgons, kas no Zviedrijas atveda dāvinājumu Latvijai. Sūtījumā atradās ne tikai grāmatas, bet arī citas vērtīgas lietas – globuss, kastes ar pasta sūtījumiem domātiem maisiņiem, vairākas kastes ar krāsainiem papīriem, un īpaši jāpiemin kastes ar skaņuplatēm, kasetēm.

Grāmatu kastes tika atvērtas, grāmatas izvērtētas. Neliela daļa jau tieši tādas bija bibliotēkas fondos. Tām devām iespēju atrast jaunus saimniekus salacgrīviešu un citu apmeklētāju vidū, novietojot grāmatas foajē plauktos, kuri tieši domāti šādam mērķim – atnes, ja nevajag, paņem, ja vajag.

Pārskatot grāmatas bijām ļoti gandarīti pateicībā, jo tagad mūsu bibliotēka varēs lepoties ar tiešām unikālām grāmatām. Kā pārliecinājāmies, mūsu bibliotēkas fonda vērtīgās grāmatas novērtē arī Latvijas mērogā. Pie mums ciemojās Rīgas Rakstniecības un Mūzikas muzeja pārstāvji, kuri savam fondam izvēlējās daudzas grāmatas, kurām mums bija dublikāti.

Vēl lielāks gandarījums mums ir, ka Latvijas Valsts Neredzīgā bibliotēka īpaši ieinteresējusies par mūsu fondā esošajām skaņuplatēm. 3 mēnešus atpakaļ Salacgrīvā ieradās Rīgas bibliotēkas pārstāvji, lai klātienē pārliecinātos par mūsu „zelta” vērtībām – platēm, kuras tieši tādā pašā veidā kā trimdas grāmatas, pateicoties Gūtmaņu uzņēmībai, atceļojušas uz dzimteni. Latvijas Neredzīgās bibliotēkas direktores vietnieks Aivars Lācis kopā ar kolēģiem no audio ierakstu restaurācijas nodaļas ar „aizturētu elpu” saudzīgi pārcilāja skaņuplates, kuras, kā izrādās, tiešām ir liels retums. 50 pašas unikālākās „aizdevām” Rīgas kolēģiem restaurācijai un pārrakstīšanai diskos.

Septembra sākumā, kad saņēmām kārtējo sūtījumu no Zviedrijas, sazinājāmies ar Neredzīgo bibliotēku un atkal pie mums atbraukušie speciālisti no galvaspilsētas saudzīgi izpakoja no kastēm skaņuplates, kuras turpmāk būs Salacgrīvas bibliotēkas īpašums. Protams, atkal uzticējām viesiem 50 skaņuplates, kuras aizveda uz Rīgu restaurēšanai un pārrakstīšanai modernākajos informācijas nesājos – diskos. Kā pateicību par unikālu vērtību „aizdošanu” mūsu bibliotēka saņēma dāvinājumu no Rīgas Neredzīgās bibliotēkas – 15 DVD un 2 DVD rezerves kopijas diskus. Tagad mūsu bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami moderni mūzikas informācijas nesēji, kuros ļoti augstā kvalitātē ir iespējams klausīties tādas vērtības kā „Bellaccord Elektro” fabrikā 1930-tajos gados ieskaņotās dziesmas, kuras izpilda Pauls Sakss, Mariss Vētra, Alfrēda Vintera trio; Zviedrijas skaņuplašu uzņēmumā „Melvaton” radītās dziesmas, kuras Vinteru izpildījumā latviešu tautai ir tik pazīstamas – Par vēlu draugs, Anton-Anton, Trīs vītušas rozes, Gaujas laivinieks, Zilais lakatiņš, Pasta balodis u.c. Nenovērtējamas ir plates un tagad arī DVD, kuri piedāvā klausīties „Čikāgas piecīšu” dziesmas, kas iedziedātas Čikāgas LJP Havajas vakarā ar publikas piedalīšanos 1963.gadā. Tikpat saistošas var būt skaņuplates/DVD ar Ilmāra Dzeņa dziesmām. Bez Latvijā pazīstamajiem trimdas muzikantiem, nedaudz svešāks varētu būt Kanādas Daugavas Vanagu vīru koris un Toronto latviešu Tauru orķestris, kas izpilda latviešu karavīru dziesmas.

Salacgrīvas bibliotēkas apmeklētājiem DVD klausīšanos nodrošina bibliotēkā esošā tehnika. Skaņuplašu klausīšanās līdz šai vasarai mūsu bibliotēkā nebija iespējama, jo nebija atskaņotājs. Par tā trūkumu bijām pastāstījuši Gūtmaņu ģimenei, un pēdējā viesošanās reizē kā dāvinājumu saņēmām pilnīgi jaunu atskaņotāju, uz kura varam klausīties skaņuplates, kurām ir 33 un 45 apgriezieni minūtē. Lai klausītos vecākās plates nepieciešama radiola, kurai būtu 78 apg/min. Mūsu labdari – Lilita un Ilgvars Gūtmaņi solīja nākošajā ciemošanās reizē Latvijā atvest vajadzīgo atskaņotāju. Gaidot dāvanu, lūgums salacgrīviešiem – varbūt kādam mājās ir tāds aparāts, uz kura varētu klausīties vecās plates, un varbūt iespējams uzdāvināt Salacgrīvas bibliotēkai, lai ikviens apmeklētājs, sevišķi jaunā paaudze varētu paklausīties, kā tad skan tāds skaņu nesējs – plate!

Nepietiek vārdu, lai izteiktu pateicību Gūtmaņu ģimenei. Viņu moto ir – dodot gūtais neatņemams. Caur viņu sirdīm un rokām Latvijā atgriežas vēsture.

Tāpat paldies Latvijas Neredzīgās bibliotēkas darbiniekiem par sadarbību. Mūsu sadarbība turpinās un paplašinās. Rīgas bibliotēka iecerējusi ieskaņot „runājošās” grāmatas (diskus), izmantojot Salacgrīvas bibliotēkas fondos esošās retumu grāmatas.

Lai visu iesaistīto pušu kopdarbs nebūtu veltīgs, aicinājums izmantot iespēju iepazīties ar grāmatām- retumiem un sen aizmirstām skaņuplatēm Salacgrīvas pilsētas bibliotēkā.


 


Dāvinājumi no Zviedrijas